مدیرعامل و هیات مدیره

علی روحانی

مدیرعامل

متولد 1357 کامیاران
*کارشناسی عمران گرایش عمران دانشگاه کردستان 
*کارشناسی ارشد عمران گرایش مدیریت ساخت از دانشگاه امیر کبیر تهران 
سوابق اجرایی :
*معاون فنی و مهندسی شرکت خاکریز آب 
رییس اداره ارزیابی عملکرد،ابلاغ معیارها و تدوین ضوابط  در اداره کل هماهنکی فنی سازمانها و مناطق 
نماینده اداره کل هماهنکی فنی سازمانها و مناطق در مناطق 3و4و7و8و12 )
*رییس پیمان رسیدگی معاونت فنی و عمرانی  شهرداری منطقه یک 
* مدیر فنی نواحی 4و5و7 شهرداری منطقه یک 
*مدیر پروژه ابنیه در معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه یک 
* کارشناس و ناظر پروژه در مجتمع اقامتی OIEC در عسلویه 
*کارشناس کنترل پروژه در شرکت توسعه اماکن ورزشی کشور
*ناظر پروژه ابنیه در معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه

 

ارتباط با علی روحانی

0

در حال حاضر هیچ پرسشی ثبت نشده است. سوال خود را از علی روحانی بپرسید و پاسخ ایشان را دریافت کنید