مدیرعامل و هیات مدیره

فاروق حمیدانی پور

بازرس تعاونی مسکن شمیران

متولد 1357 خرمشهر
کارشناس مهندسی  منابع طبیعی دانشگاه شیراز 
کارشناس ارشد مدیریت و برنامه ریزی گرایش اقتصاد دانشگاه علوم و تحقیقات تهران 
سوابق اجرایی :
دبیر ستاد مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شهرداری ناحیه 2 شهرداری منطقه یک 
کارشناس محیط زیست شرکت ساماندهی شهرداری منطقه یک  
کارشناس محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری منطقه یک  
کارشناس ناظر خدمات شهری شهرداری منطقه یک 
کارشناس زیبا سازی شهرداری منطقه یک 
کارشناس مسیل ها و قنوات منطقه یک
کارشناس hse شهرداری منطقه یک
کارشناس مدیریت پسماند شهرداری منطقه یک

 

ارتباط با فاروق حمیدانی پور

0

در حال حاضر هیچ پرسشی ثبت نشده است. سوال خود را از فاروق حمیدانی پور بپرسید و پاسخ ایشان را دریافت کنید