مدیرعامل و هیات مدیره

مجتبی صفری

عضو هیات مدیره و منشی هیات مدیره

متولد ۱۳۵۸ کاشان
*کارشناسی عمران گرایش عمران دانشگاه آزاد اسلامی *کارشناسی ارشد عمران گرایش مدیریت ساخت از دانشگاه آزاد اسلامی تهران (مرکزی)
*دکتری عمران گرایش مدیریت ساخت از دانشگاه تهران 
سوابق اجرایی :
*سرپرست کارگاه شرکت ساختمانی (سازه های بلداجی)
*سرپرست کارگاه شرکت ساختمانی (بتن آرمه )
*کارشناس  دفتر فنی شرکت مهندسین مشاور (آزاد راه تهران _شمال)
* کارشناس بازدید شهرسازی شهرداری منطقه یک
*کارشناس نظارت فنی شهرداری منطقه یک 
*دبیر شورای معماری و برنامه ریزی شهرداری منطقه یک 
*معاون واحد صدور پروانه شهرداری منطقه یک 
*رییس اداره شهرسازی  ناحیه ۲شهرداری منطقه  
*کارشناس واحد سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری منطقه یک 
*کارشناس واحد هماهنگی و برنامه ریزی شهرداری منطقه یک 
*کارشناس واحد نظارت فنی شهرداری منطقه یک

 

ارتباط با مجتبی صفری

0

در حال حاضر هیچ پرسشی ثبت نشده است. سوال خود را از مجتبی صفری بپرسید و پاسخ ایشان را دریافت کنید