مدیرعامل و هیات مدیره

محمدمرادی

عضو هیات مدیره

متولد 1360

سوابق تحصیلی
کارشناسی عمران از دانشگاه آزاد اسلامی 
کارشناسی ارشد مدیریت شهری از دانشگاه آزاد اسلامی 

سوابق اجرایی :
معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری منطقه 7 تهران
معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری منطقه یک  تهران
رئیس اداره اجرای احکام شهرداری منطقه یک  تهران
رئیس اداره برنامه و بودجه شهرداری منطقه یک  تهران


 

 

ارتباط با محمدمرادی

0

در حال حاضر هیچ پرسشی ثبت نشده است. سوال خود را از محمدمرادی بپرسید و پاسخ ایشان را دریافت کنید