پروژه دنیز

Home-پروژه ها-پروژه دنیز

Text/HTML

پروژه دنیز با پلاک ثبتی 25 اصلی از 3936 فرعی مطابق پروانه ساختمانی صادره به شماره 10020238 مورخ 12 / 9 / 1391 در قطعه زمین متعلق به تعاونی واقع درتهران، بزرگراه ارتش، بلوار اوشان، بلوار 35 متری، جنب پروژه مخابرات به شرح جدول ذیل طبق ضوابط شهرسازی و مقررات ملی زمین و مسکن و سایر ضوابط به همراه تجهیز و برچیدن کارگاه با کلیه کارهای مربوطه طبق نقشه های اجرایی و مشخصات فنی در حال ساخت می باشد.

روزشمار پروژه تعاونی مسکن

تا افتتاح پروژه دنیز تعاونی مسکن شمیران

پیشرفت فیزیکی پروژه دنیز

مشخصات پروژه دنيز

image
  • شماره پلاک: 25/3936/9
  • مساحت عرصه: 7225/72متر مربع
  • مسکونی: 67500
  • تجاری: 3000

مساحت زير بنای مجاز

image
  • پارکينگ مسکونی: 23872/18
  • پارکينگ تجاری: 2260/03
  • راه پله و آسانسور: 15013/5
  • محوطه سازی: سطح موجود
تعاونی مسکن شمیران

تعاونی مسکن کارکنان شهرداری منقه یک ویدئوی معرفی پروژه دنیز